Aldea de Andon - FORCAREI

Conxunto de varias construcións tradicionais, con muros de cachotaría e cadeirado, cubertas de tella e lousas de pedra a varias augas. Algunhas delas conservan os hórreos, agrupados na maior parte dos casos en pequenas eiras.