Área de Recreo de O Pousadouro - A CAÑIZA

Área recreativa situada na aba do monte de San Fins, no lugar de O Pousadouro, nun ámbito rural. Vexetación arbórea de castiñeiros, con sotobosque de variadas especies. É de recente construción e constitúe un lugar de parada e repouso no sendeiro "Camiño dous Frades" que vai dende Ás Neves ata A Franqueira (A Cañiza).