Carballeira de San Xusto - COTOBADE

Carballeira con capela, palco de música. Nesta capela lévase a cabo a Romaría de San Xusto e San Pastor no mes de agosto. Dende aquí pódese acceder aos baños de San Xusto de augas sulfuro-fluoradas