Castro de San Miguel - A ESTRADA

Atópase situado a 287 metros de altitude, e está rodeado polo río Ulla; ademais está nunha pendente moi pronunciada. A dimensión da explanada onde se localiza é de 40 a 60 metros.