Grabados Rupestres de Portela da Laxe - COTOBADE

Trátase dunha grande rocha onde destacan os gravados con combinacións circulares, cadrados recheos de puntos, paletas e unha interesante cruz esvástica no punto medio da metade esquerda. Cronoloxía da transición do III ao II milenio a. de C. Recoméndase velos con luz solar rasante, que é cando mellor percíbense, sobre todo aqueles menos claros.