Ponte Borela - COTOBADE

Ponte sobre o río Almofrei. Hoxe en día atópase algo reformado para facilitar a circulación de turismos. Conserva o arco lixeiramente apuntado que nos indica a súa orixe medieval.