Comarca de Tabeirós-Terra de Montes - A ESTRADA

Tabeirós - Terra de Montes é unha comarca desituada en pártea sur da conca media do río Ulla. Está formada por dúas unidades históricas e naturais distintas: ao norte, na parte baixa do val, as terras de Tabeirós que corresponden aproximadamente ao municipio da Estrada; ao sur, a zona montañosa de Terra de Montes, famosa polos seus curros e mosteiros illados.